Op deze pagina bevindt zich alle informatie over de kluis normeringen. Hierin zijn drie kluis normeringen te onderscheiden: Inbraakwerend, Brandwerend en een testcertificaat. Om het voor u gemakkelijk te maken in de webshop hebben wij door middel van filters de kluis normeringen aangegeven. Hierdoor kunt u direct zien welke kluizen welke normering bevatten

Inbraakwerend

Een inbraakwerende kluis is de laatste barrière tussen de inbreker en uw waardevolle spullen en heeft als voornaamste functie het winnen van tijd. De kluizen zijn speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en zijn in te delen in verschillende weerstandslassen. De klasse wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte en soort, het aantal sloten en vertragende factoren die in de wanden zijn verwerkt.

Normering en dekkingsadvies

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normering zoals, EN 14450 en EN 1143-1. Bij het testen wordt de kluis aangevallen door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheden en inbraakgereedschap, zoals voorgeschreven in de normering. Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen in aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest.

  • EN 1142-1 (Grade 0 t/m Grade V): ‘Grade’ wordt ook wel ‘Klasse’ of ‘CEN’ genoemd. De niveaus worden aangeduid met een Romeins teken (0 t/m V).
  • EN 1143-2 (Grade 0 t/m Grade V): Normering voor afstortkluizen. De gehele afstortkluis (inclusief afstortvoorziening) is getest op inbraakwerendheid.
  • EN 14450 (S1 en S2): Inbraakwerende kluizen met deze normering zijn vooral geschikt voor dag waardeberging en gebruik door particulieren.

Indicatie waardeberging

De weerstandsklasse wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contact geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag, hoe inbraakwerender de kluis is. Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een beveiligingsinstallatie, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. Wij raden u daarom aan om bij verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in uw kluis verzekerd zijn en of die indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald.

Dekkingsadvies verzekeraars op basis van normering*:

Normering*Contant geldKostbaarheden
EN 14450 S1€2.500€5.000
EN 14450 S2€5.000€9.000
EN 1143-1 Grade 0€7.000€14.000
EN 1143-1 Grade I€10.000€20.000
EN 1143-1 Grade II€25.000€50.000
EN 1143-1 Grade III€45.000€90.000
EN 1143-1 Grade IV€75.000€150.000
EN 1143-1 Grade V€125.000€250.000
EN 1143-1 Grade VI€250.000€500.000
EN 1143-2 Grade I€10.000€20.000

*De indicatie waardeberging is alleen van toepassing indien de kluis een testcertificaat (normering) heeft. U kunt bij de extra informatie in het product van de kluis vinden of de kluis een testcertificaat heeft.

Test Certificaten

ECB-S label uitleg inbraakwerende kluis

SKG ***

SKG-IKOB (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw), is een onafhankelijke instantie, die al meer dan 35 jaar de kwaliteit en veiligheid van veiligheidsproducten bewaakt. De onafhankelijke instantie test hang- en sluitwerk producten op sterkte en duurzaamheid en bewaakt de kwaliteit van deze producten door steekproefsgewijs de kwaliteit van deze producten te testen. Wanneer een product door de keuring van SKG komt, heeft u de garantie dat het daadwerkelijk inbraakwerend is. Aan de hand van het aantal sterren is zichtbaar hoe inbraakwerend het product is en hoeveel tijd de gemiddelde inbreker nodig zal hebben om het product (slot, beslag, cilinder, enz.) te forceren.

VdS

VdS Schadenverhütung GmbH is een onderneming van het verbond van Duitse verzekeraars en werkt als onafhankelijk certificeringsbureau voor veiligheidstechniek in Duitsland. De VdS test beveiligingsproducten en deelt die dan in klassen in, die in de regel voor zowel schadeverzekeraars als de politie als adviesgrondslag dienen. Met zijn strenge certificeringsrichtlijnen zorgt de VdS voor hoogwaardige producten die ook onder de meest ongunstige toepassingsomstandigheden de beste resultaten en veiligheid garanderen.

Brandwerend

Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand. Een brandwerende kluis is speciaal gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Daarbij is de wandopbouw van cruciaal belang. Deze moet tijdens een brand niet alleen de hitte weerstaan, maar dient ook vocht en roetdeeltjes tegen te houden om de inhoud van de kluis te kunnen beschermen. Brandwerende kluizen worden onderverdeeld in brandwerende kluizen voor papier (p) en data (dis), vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C.

brandwerende normen

Er zijn verschillende testen die worden uitgevoerd op brandwerende kluizen om de brandveiligheid te meten. Onafhankelijke testinstituten stellen de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850°C – 1100°C. Bi jee extra zware brand-valtest (EN 1047-1 en UL 72) moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingsvloer zou zakken .Tijdens de test en na een natuurlijke afkoelperiode (EN 1047-1 en UL 72) van circa 12 uur mag de temperatuur in de kluis niet boven de 177°C (papier), 75°C (o.a. USB sticks, dvd’, cd’s) of 52°C (tapes en andere magneetdragers) komen.

Natuurlijke afkoelperiode

Door de enorme hitte van de brand zal de kluis tijdens en an het losse nan de brand nagloeien en op een natuurlijke wijze afkoelen. Bij kluizen die hierop niet getest zijn, kan de inhoud van de kluis alsnog verloren gaan tijdens deze afkoelperiode. De brandwerende normering EN 1407-1 en Ul 72 zijn de enige normeringen waarbij dit een onderdeel is van de test. Daarom garanderen zij de allerbeste bescherming, zelfs na een brand.

Informatie op basis van normering:

NormeringTesttemperatuurValtestPapierData mediaAfkoeling
EN 1047-11090 °C9,15 meterS60P (60 min) / S120P (120 min)S 60DIS (60 min) / S120DIS (120 min)incl. afkoelperiode
Ul 721000 °C9,15 meterClass 350 (1/2, 1, 2 uur)Class 125 (1/2, 1, 2 uur)incl. afkoelperiode
EN 15659850 °CNeeLFS39P (30 min) / LFS60P ( 60 min)n.v.t.Niet getest
NT Fire 017927 °CNee60 papier (60 min) / 120 papier (120 min)60 diskette (60 min) / 120 diskette (120 min)Niet getest
DIN 4102 / BS 476Niet getestNiet getestNiet getestNiet getestNiet getest

Persoonlijk advies

Komt u er niet helemaal uit en wilt u graag persoonlijk advies, of wilt u graag meer informatie over de kluis normeringen? Neem contact met ons op via onze contact pagina.