Hoe lang moet de digitale media kluis bescherming bieden tegen brand?

60 minuten

120 minuten

180 minuten